ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

 

Институт за информационе технологије Крагујевац обједињује више научних поља применом информационих технологија у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским, биотехничким и друштвеним наукама.  Успостављена је ближа сарадња између истраживачких група са различитим фокусима истраживања, чиме ће се омогућавати значајно повећање обима и квалитета научноистраживачког рада и унапређују могућности за мултидисциплинарним истраживањима .

Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања кроз програм основних истраживања и основних усмерених истраживања, програм истраживања у области технолошког развоја и програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научно-истраживачког рада.

 

Вести

Погледајте све вести

Мултидисциплинарна истраживања

Применом информационих технологија
Институт обједињује више научних
поља у оквиру два сектора:

природно-математичке науке
70%
техничко-технолошке науке
30%
1800
Godina osnivanja Instituta
0 +
Broj zaposlenih

      Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања 

pexels-edward-jenner-4033145
Рад института
Циљеви

На подручју централне Србије не постоји научноистраживачки институт из природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и биотехничких научних области.

HD-wallpaper-nano-dna-gene-pretty-wonderful-stunning-strand-cg-beautiful-science-fiction-medical-nano-sci-fi-dna-nice-future-evolution-amazing-technology-abstract-schematic-3d-awesome
Потребе за истраживањем
Централна Србија

Сарадњом са партнерима из привреде створиће се могућности за додатну едукацију запослених у партнерским компанијама. 

pexels-pixabay-256381
Сарадња са привредом
трансфер технологије

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСТИТУТУ