O nama

Institut za informacione tehnologije Kragujevac je državni naučni institut koji je osnovan 6. juna 2019. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Institut za informacione tehnologije  je i nova članica Univerziteta u Kragujevcu. Osnivanjem instituta u okvirima Univerziteta u Kragujevcu napravljen je institucionalni okvir za sve ambiciozne naučnike, kojima će biti pružena šansa da se u svojoj zemlji bave istraživanjima, u korak sa svetskim trendovima u oblastima svojih interesovanja.

Na području centralne Srbije ne postoji naučnoistraživački institut iz prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i biotehničkih naučnih oblasti. Konstituisanje multidisciplinarnog naučnoistraživačkog instituta iz oblasti informacionih tehnologija, koji prožima sve ove oblasti, omogućiće značajno povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačkog rada iz više različitih oblasti.

Institut za informacione tehnologije objedinjuje više naučnih polja, i to kroz primenu informacionih tehnologija u prirodno-matematičkim, tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama, čime se uspostavlja bliža saradnja između istraživačkih grupa sa različitim fokusima istraživanja, čime će se omogućiti značajno povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačkog rada i unaprediti mogućnosti za multidisciplinarna istraživanja. S obzirom na trendove u savremenoj nauci, uz sve veći uticaj računarskih nauka i informaciono-komunikacionih tehnologija, misija Instituta biće upravo ovo povezivanje. Multidisciplinarnost istraživanja biće jedna od smernica razvoja, kako bi Institut bio u mogućnosti da prati razvoj savremene nauke.

Naučno-istraživački rad Instituta je orijentisan na fundamentalna i primenjena istraživanja kroz program osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja, program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja i program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučno-istraživačkog rada. Osnivanjem instituta značajno će se unaprediti mogućnosti za multidisciplinarna istraživanja.

Saradnjom sa partnerima iz privrede stvoriće se mogućnosti za dodatnu edukaciju zaposlenih u partnerskim kompanijama. Institut će učestvovati u realizaciji studijskih programa master i doktorskih studija čiji su nosioci fakulteti ili Univerzitet, a koji će biti osmišljeni tako da u potpunosti odgovaraju potrebama savremenog društva (privrede ili javnog sektora).

Close Menu