Александар Миловановић

Звање: Виши стручни сарадник
Образовање: Дипломирани машински инжењер
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: acakg85@hotmail.com

Проучавање настанак атеросклерозе на каротидним и коронарним артеријама. Обрада података и израда модела за компјутерске симулације методом коначних елемената. Истраживања везана за аналитички, нумерички и експериментални приступ одређивања FFR (Fractional flow reserve).

  1. Milovanovic, Aleksandar, Saveljic, Igor, and Filipovic, Nenad. ‘Numerical Vs Analytical Comparison with Experimental Fractional Flow Reserve Values of Right Coronary Artery Stenosis’. 1 Jan. 2022 : 1 – 14. DOI: 10.3233/THC-220435.
  2. A. Milovanović, I. Saveljić, S. Savić, N.Filipović, 3D reconstruction and numerical calculation of fractional flow reserve in atherosclerotic coronary arteries, The Serbian Society of Mechanics invites you to its 7th International Congress, Sremski Karlovci 2019.
  3. A. Milovanović, I.Saveljić, Exarchos T., Parodi O. and N.Filipović, Numerical approah for determination of virtual functional assessment index in coronary artheries, Volume 40- No. 1 (Special Edition) 2018, pp. 85, ISSN 2334-6590, BelBi 2018.
  4. Aleksandar Milovanović, Igor Saveljić, Olivera Jovanikić, Nenad Filipović, Numerical analysis of blood flow through the cerebral aneurism, The 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics Kragujevac, Serbia, June 28-30, 2021, ISBN 978-86-909973-8-1.