Др Владимир Симић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Доктор наука – машинско инжењерство
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: vsimic@kg.ac.rs

Главнe научнe сферe и области истраживања су рачунска механика, примена методе коначних елемената, као и развој и примена дистрибуираних модела у области биоинжењеринга. Такође, битан аспект истраживања представља развој и примену дистрибуиране методологије у оквиру дифузионог, конвективног транспорта, као и механичко понашање унутар великих биолошких система и развој рачунских модела применом методе коначних елемената за допремање лекова унутар тумора. Паралелно са претходно наведеним областима, бави се и имплементацијом методе коначних елемената у софтвер за пре- процесирање- ПАК, као и развојем софтвера за пост- процесирање и приказ резултата симулација.

  1. Kojic M, Milosevic Miljan, Simic Vladimir, Koay E.J, Fleming J.B, Nizzero S, Kojic Nikola, Ziemys Arturas, Ferrari Mauro, A composite smeared finite element for mass transport in capillary systems and biological tissue. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045- 7825, Vol 324, pp 413-437, doi.org/10.1016/j.cma.2017.06.019, 2017.
  2. Milosevic Miljan, Simic Vladimir, Milicevic Bogdan, Koay E.J, Ferrari Mauro, Ziemys Arturas, Kojic M, Correction function for accuracy improvement of the Composite Smeared Finite Element for diffusive transport in biological tissue systems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045- 7825, Vol 338, pp 97-116, doi.org/10.1016/j.cma.2018.04.012, 2018.
  3. Milosevic Miljan, Stojanovic Dusica B, Simic Vladimir, Milicevic Bogdan, Radisavljevic Andjela , Uskokovic Petar S, Kojic Milos, A Computational Model for Drug Release from PLGA Implant, Materials, ISSN 1996-1944, Vol. 11, No. 12 pp 1-17, doi.org/10.3390/ma11122416, 2018.
  4. Milos Kojic, Miljan Milosevic, Simic Vladimir, Bogdan Milicevic, Vladimir Geroski, Sara Nizzero, Arturas Ziemys, Nenad Filipovic, Mauro Ferrari, Smeared Multiscale Finite Element Models for Mass Transport and Electrophysiology Coupled to Muscle Mechanics, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, ISSN 2296-4185, Vol. 7, No. 381, pp. 1-16, doi.org/10.3389/fbioe.2019.00381, 2019.
  5. Simic Vladimir, Milosevic M, Milicevic V, Filipovic N, Kojic M. A novel composite smeared finite element for mechanics (CSFEM): Some applications. Technol Health Care. 2022 Oct 14. doi: 10.3233/THC-220414. Epub ahead of print. PMID: 36314177