Др Александра Милошковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: aleksandra@uni.kg.ac.rs  alekmil@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AT055

Научно-истраживачки рад обухвата комплетна хидробиолошка истраживања акватичних екосистема. Изучавају су различите заједнице слатководних бескичмењака и кичмењака. Посебан акценат истраживања јесте на детекцији потенцијално токсичних елемената у конзумном делу (месу) комерцијално значајних рибљих врста у Србији. Истраживања обухватају и анализу микропластике у акватичним екосистемима. Анализира се садржај микропластике у дигестивном тракту слатководне, пелагичне врсте уклија (Alburnus alburnus) у акумулацијама у Србији и шире. Обухваћена су и истраживања на ембрионима врсте зебрица (Danio rerio), на којима се, применом тестова токсичности, испитује токсичност хемијских једињења.

  1. Milošković A, Milošević Đ, Radojković N, Radenković M, Đuretanović S, Veličković T, Simić V (2018) Potentially toxic elements in freshwater (Alburnus spp.) and marine (Sardina pilchardus) sardines from the Western Balkan Peninsula: An assessment of human health risk and management. Science of the Total Environment 644:899-906. М21а, IF2016 = 4,900. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.041.
  2. Jovanović J, Kolarević S, Milošković A, Radojković N, Simić V, Dojčinović B, Kračun-Kolarević M, Paunović M, Kostić J, Sunjog K, Timiljić J, Djordjević J, Gačić Z, Žegura B, Vuković-Gačić B (2018) Evaluation of genotoxic potential in the Velika Morava River Basin in vitro and in vivo. Science of The Total Environment 621:1289-1299. M21a, IF2016 = 4,900. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.099
  3. Kolarević S, Aborgiba M, Kračun-Kolarević M, Kostić J, Simonović P, Simić V, Milošković A, Reischer G, Farnleitner A, Gačić Z, Milačič R, Zuliani T, Vidmar J, Pergal M, Piria M, Paunović M, Vuković-Gačić B (2016) Evaluation of Genotoxic Pressure along the Sava River. PLoS ONE 11(9):e0162450. M21, IF2014 = 3,234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162450
  4. Milošković A, Dojčinović B, Kovačević S, Radojković N, Radenković M, Milošević Dj, Simić V (2016) Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research 23 (10):9918-9933. M21, IF2014 = 2,828. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6207-2.
  5. Milošković A, Stojković Piperac M, Kojadinović N, Radenković M, Đuretanović S, Čerba D, Milošević Đ, Simić V (2022) Potentially toxic elements in invasive fish species Prussian carp (Carassius gibelio) from different freshwater ecosystems and human exposure assessment. Environmental Science and Pollution Research 29:29152–29164. M22, IF2021 = 5,190. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17865-w