Др Биљана Никић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-физичке науке
Лабораторија: Развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: bmilenkovic@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AW261

Истраживања су оријентисана на испитивање детекције јонизујућих зрачења коришћењем чврстих траг детектора. Развијен је алгоритам за процену расподеле трагова алфа честица на CR-39 детекторима, излаганим у радонским дифузионим коморама, који је и експериментално тестиран. Планирано је проширење модела за процену расподеле трагова алфа честица на LR-115 и макрофол детекторима. Истраживања обухватају и мерења концентрација природних и вештачких  радионуклида у околини, мерења концентрације радона и његових потомака у затвореним просторијама, испитивање корелација између концентрација радона и концентрација 226Ra у околном тлу и проучавање трансфера радионуклида из земљишта у биљке. У плану је и поређење различитих метода одређивања еманационе фракције радона, заснованих на гамаспектрометрији и фитовању експерименталних података добијених oчитавањем уређаја RAD7.

  1. Milenkovic, J.M. Stajic, T. Zeremski, S. Strbac, N. Stojic, D. Nikezic, Is Kragujevac city still a “hot spot” area, twenty years after the bombing?, Chemosphere, (2020), vol. 245, str. 125610. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125610, категорија М21.
  2. Biljana Milenkovic, Jelena M. Stajic, Natasa Stojic, Mira Pucarevic, Snezana Strbac, Evaluation of heavy metals and radionuclides in fish and seafood products, Chemosphere, (2019), vol. 229, str. 324-331. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.04.189, категорија М21.
  3. Biljana Milenkovic, Jelena M. Stajic, Ljiljana Gulan, Tijana Zeremski, Dragoslav Nikezic, Radioactivity levels and heavy metals in the urban soil of Central Serbia, Environmental Science and Pollution Research, (2015), vol.  22, str. 16732-16741.DOI: 10.1007/s11356-015-4869-9. категорија М21.
  4. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, M. Ivanovic, Computer program Neutron_CR-39 for simulation of neutrons from an Am-Be source and calculation of proton track profiles, Computer Physics Communications, (2011), vol. 182, str. 1536-1542. DOI: 10.1016/j.cpc.2011.03.024, категорија М21а.
  5. Biljana Milenković, Dragoslav Nikezić, Nenad Stevanović, A simulation of neutron interaction from Am-Be source with the CR-39 detector, Radiation Measurements, (2010), vol. 45, str. 1338-1341. DOI: 10.1016/j.radmeas.2010.06.049, категорија М21.