Др Горица Цвијановић

Звање: Научни саветник
Образовање: Доктор наука-биотехничке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: cvijagor@yahoo.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): BB422

Научно-истраживачка активност заснована је на истраживањима из области мера у технологији гајења биљака. Изучавања се односе на примену различитих група ефективних микроорганизама као инокуланта семена, у допунској исхрани биљака фолијарним третманима на примарне морфолошке особине биљака који одређују приносе, на хемијски састав семена и плодова поштујући принципе интегралне и органске производње у функцији добијања здравствено безбедне хране уз заштиту животне средине. Изучавани су утицаји инкорпорације ефективних микроорганизама на микробиолошку активност аутохтоне микробне популације у микробним нишама земљишта. У циљу постизања планираних приноса биљака у ери климатских промена, део истраживања се односио на примену различитих метода прајминга семена. Прајминг семена се обавља пре герминације чиме се подстичу одређена физиолошка стања у коме су биљке способне да брже или боље активирају одбрамбене механизме при чему се повећава проценат и интезитет клијања. Тако су се истраживања односила на прајминг семена соје електромагнетним таласима ниске фреквенције, семена кукуруза цинком. У претходном периоду започета су истраживања прављења и примене водених екстраката различитих биљака у производњи соје. Циљ истраживања је производња хране са високим нутритивним вредностима, смањење употребе минералних ђубрива и пестицида у заштити биљака од болести и штеточина, очување плодности земљишта. У истраживањима су укључене најзначајније ратарске и повртарске биљне врстe.

  1. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Đukić V., Đorđević Snežana, Puzić G. (2012): Microbial activity of soil during the inoculation of soyabean with symbiotic and free-living nitrogen-fixing bacteria. African Journal of Biotechnology. IP 0.565 DOI: 10.5897/AJB11.744. Availanbie online at http://www. academicjournals. org/AJB. Vol. 11(3), 590-597.
  2. Cvijanović V., Cvijanović G., Rajičić V., Marinković J., Đukić V., Bajagić M., Đurić N. (2022): Influence of different methods of application of effective microorganisms in nutrition of wheat on weight by 1000 grains, yield, and content of crude wheat proteins (Triticum sp), Cereal Research Communications  or as a PDF here https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42976-021-00226-1.pdf.  IF za 2021 godinu 1.240, ISSN 0133-3720.
  3. Stepić V., Cvijanović G., Đurić N., Bajagić M., Marinković J., Cvijanović V. (2022): Influence of zinc treatments on grain yield and grain quality of different maize genotypes. Plant Soil Environ., 68. doi: 10.17221/93/2022-PSE IF za 2021 godinu  IF2.328, ISSN 1214-1178
  4. Stojanović Milica, Ivana Petrović, Milena Žuža, Zorica Jovanović, Đorđe Moravčević, Gorica Cvijanović, Slađana Savić (2020):The productivity and quality of Lactuca sativa as influenced by microbiological fertilisers and seasonal conditions ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-8947, Zemdirbyste-Agriculture, vol. 107, No. 4 (2020), DOI 10.13080/za.2020.107.044, 345–352.
  5. Cvijanović Gorica Savić Slađana (2016): Ecosystem protection and bioremediation, Monograph, Institute for Agriculture Beograd, ISBN 978-86- 6269-020-3; 366.