Др Данијела Цветковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта:  danijela.cvetkovic@uni.kg.ac.rs,
    c_danijela@yahoo.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AG373

Главна подручја истраживања укључују анализе  које воде ка персонализацији терапије, која ће одговарати биолошком профилу сваког пацијента понаособ, увођењем нових и побољшању постојећих онколошких протокола лечења. Циљ истраживања  је да се обједине напредне методе обраде података, достигнућа из  молекуларне биологије, генетике и искористе базе медицинских података у циљу преласка на индивидуализовану терапију. У циљу проналажења нових антинеопластичних третмана карцинома дојке, испитивања укључују и анализе активних састојака лековитих, ароматичних биљака или биљне изолате – екстракте, етарска уља и сл.

  1. Jovankić J, Nikodijević D, Milutinović M, Nikezić A, Kojić V, Cvetković A and Cvetković D. Potential of Orlistat to induce apoptotic and antiangiogenic effects as well as inhibition of fatty acid synthesis in breast cancer cells. European Journal of Pharmacology, 2022, 175456, ISSN 0014-2999, M21 IF= 5.195 (2022).
  2. Šušteršič T, Blagojević A, Cvetković D, Cvetković A, Lorencin I, ŠegotaSB, Milovanović D, Baskić D, Car Z, Filipović N. Epidemiological Predictive Modeling of COVID-19 Infection: Development, Testing, and Implementation on the Population of the Benelux Union. Frontiers in Public Health. 2021; 9:727274, M21 IF=6.461 (2021).
  3. Nikodijević D, Jovankić J, Cvetković D, Anđelković M, Nikezić A, Milutinović M. L-amino acid oxidase from snake venom: Biotransformation and induction of apoptosis in human colon cancer cells. European Journal of Pharmacology. 2021; 910, M21 IF= 5.195 (2021).
  4. Cvetkovic A, Cvetkovic D, Stojic V, Zdravkovic N. Length of hospital stay and bed occupancy rates in former Yugoslav Republics 1989 – 2015. Frontiers in Pharmacology. 2016; 7:417, M21 IF= 4.418 (2015).
  5. Nikodijević D, Milutinović M, Cvetković D, Ćupurdija M, Jovanović M, Mrkić I, Jankulović-Gavrović M, Marković S. Impact of bee venom and melittin on apoptosis and biotransformation in colorectal carcinoma cell lines. Toxin Reviews, 2019, M21 IF= 3.851 (2019).