Др Драгана Шеклић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dragana.seklic@uni.kg.ac.rs  ddjacic@yahoo.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AJ076

Фокус истраживања је на проучавању антиканцерогеног ефекта новосинтетисаних хемијских комплекса и биоактивних супстанци из природних извора. Молекуларни механизми миграције и инвазије и кључни протеини сигналних путева укључених у процесе миграције и инвазије. Такође, ситеми кокултура (интеракције између микроорганизама и ћелија колоректалног карцинома) је значајан фокус мог истраживања

  1. Nikolić S, Gazdić-Janković M, Rosić G, Miletić-Kovacević M, Jovičić N, Nestorović N, Stojkovic P, Filipovic N, Milosevic-Djordjevic O, Selakovic D, Zivanovic M, Seklic D, Milivojević N, Markovic A, Seist R, Vasilijic S, Stankovic K, Stojkovic M, Ljujic B, Orally administered fluorescent nanosized polystyrene particles affect cell viability, hormonal and inflammatory profile, and behavior in treated mice, Environmental Pollution (2022), 305, 119206, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.11920. M21(a). IF 2020 8.071.
  2. Šeklić D, Đukić T, Milenković D, Jovanović M, Živanović M, Marković Z, Filipović N. Numerical modelling of WNT/β-catenin signal pathway in characterization of EMT of colorectal carcinoma cell lines after treatment with Pt(IV) complexes. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2022; 22: 107158. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2022.107158. M21 IF 7.027
  3. Šeklić D, Jovanović M, Virijević K, Grujić J, Živanović M, Marković S. Pseudevernia furfuracea inhibits migration and invasion of colorectal carcinoma cell lines. Journal of Ethnopharmacology, 2022, (284) br. str.https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114758 M21 IF 2021 5.195
  4. Jovanović M, Šeklić D, Rakobradović J, Planojević N, Vuković N, Vukić M, Marković S. Royal jelly and Trans-10-Hydroxy-2-Decenoic Acid Inhibit Migration and Invasion of Colorectal Carcinoma Cells. Food Technology and Biotechnology. 2022; 60(2): 213-224. doi: 10.17113/ftb.60.02.22.7495 M21 IF 2020 3.918
  5. Kosanić M, Šeklić D, Jovanović M, Petrović N, Marković S. Hygrophorus eburneus, edible mushroom, a promising natural bioactive agent. EXCLI JOURNAL, 2020, 19,442-457 M21 IF 2020 4.068