Др Драган Цветковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наукамашинско инжењерство
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dragan_cw8202@yahoo.com

Др Драган Цветковић се бави теоријским и експерименталним испитивањем нискотемпературних панелних система климатизације, грејања, и хлађења. Такође, у протеклом периоду се бавио анализом утицаја пандемије COVID-19 на енергетску стабилност и потрошњу енергије у стамбеном сектору. Посебан допринос дат је у области истраживања и примене односно формирања новог концепта подно-плафонског грејања, који се показао као најефикаснији систем панелног грејања међу панелним системима грејања. Значајан допринос истраживачког рада кандидата везан је и за испитивање пасивних система попут Тромбовог зида, надстрешница, као и надстрешница покривених фотонапонским панелима. Истраживана је примена електричних грејних каблова код панелних система грејања и утицај промене параметара топлотног извора. Један део истраживања заснивао се на испитивању пасивних система хлађења. Тако је спроведена је оптимизација дужина надстрешница са аспекта смањења потрошње енергије за хлађење током летњег периода. Неколико истраживања је спроведено на тему примене система КГХ у јавним објектима. Тако је спроведена анализа примене панелних система грејања у спортским халама. Испитиван је утицај улазне температуре код панелних система, где се дошло до граничних вредности улазних температура. У радовима је приказан утицај примене различитих типова генератора повезаних на панелне системе грејања. 

  1. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, Ivana Terzić, Impact of people’s behavior on the energy sustainability of the residential sector in emergency situations caused by COVID-19, Energy and Buildings, Volume 230, 110532, ISSN 0378-7788, DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110532, 2021.
  2. Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, The impact of heat source at radiant electric heating panel, Energy and Buildings, Volume 239, 110843, ISSN 0378-7788, DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110843, 2021.
  3. Dragan Cvetkovic, Milorad Bojic, Optimization of thermal insulation of a house heated by using radiant panels, Energy and Buildings, Vol.85, No.1, pp. 329-336, ISSN 0378-7788, DOI:  10.1016/j.enbuild.2014.09.043, 2014.
  4. Milorad Bojic, Dragan Cvetkovic, Ljubiša Bojic, Decreasing energy use and influence to environment by radiant panel heating using different energy sources, Applied Energy, Vol.138, No.1, pp. 404-413, ISSN 0306-2619, DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.10.063, 2015.
  5. Milorad Bojic, Vesna Marjanovic, Mirko Blagojevic, Zorica Djordjevic, Performances of Low Temperature Radiant Heating Systems, Energy and buildings, Vol.61, No.1, pp. 233-238, ISSN 0378-7788, DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.02.033, 2013.

CURRICULUM VITAE – English