Др Дубравка Живковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – машинско инжењерство
Лабораторија: Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dubravka@kg.ac.rs

CURRICULUM VITAE – Српски

CURRICULUM VITAE – English