Др Емина Мркалић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: emina.mrkalic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):AN032

Истраживања обухватају:

а) Одређивање структурних промена приликом везивања комерцијалних лекова за одређене протеине крвне плазме, као и испитивање специфичности интеракција лек-протеин у симулираним физиолошким условима;

б) Испитивање интеракција новосинтетисаних једињења са хуманим серумским албумином и молекулом ДНК изолованим из тимуса телета.

Овим путем биће одређене константе везивања, као и везујућа места, термодинамички параметри и природа везујућих сила између лека/новосинтетисаних једињења и протеина.

  1. Emina M. Mrkalić, Ratomir M. Jelić, Olivera R. Klisurić and Zoran D. Matović, Synthesis of novel palladium(II) complexes with oxalic acid diamide derivatives and their interaction with nucleosides and proteins. Structural, solution, and computational study. Dalton Transactions, 43, (2014) 15126-15137. https://doi.org/10.1039/C3DT53384K. ISSN:1477-9226 (IF2014 = 4.197; 6/45; област: Chemistry, Inorganic & Nuclear).
  2. Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Stefan Stojanović, Miroslav Sovrlić, Interaction between olanzapine and human serum albumin and effect of metal ions, caffeine and flavonoids on the binding: A spectroscopic study, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 249 (2021) 119295. https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.119295. ISSN: 1386-1425 (IF2021 = 4.831; 5/43; област: Spectroscopy).
  3. Miroslav Sovrlić, Emina Mrkalić, Ratomir Jelić, Marina Ćendić Serafinović, Stefan Stojanović, Nevena Prodanović, Jovica Tomović. Effect of caffeine and flavonoids on the binding of tigecycline to human serum albumin: A Spectroscopic study and molecular docking, Pharmaceuticals. 15(3) (2022) 266. https://doi.org/10.3390/ph15030266. ISSN: 1424-8247 (IF2020 = 5.863; 38/276; област:  Pharmacology & Pharmacy; 9/63; област: Chemistry, Medicinal).