Др Игор Савељић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наукамашинско инжењерство
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: isaveljic@kg.ac.rs

Предмет истраживања је област рачунске динамике флуида и нумеричких симулација. Првенствено је акценат на проучавању струјања крви кроз крвне судове и проблема који се при томе јављају. Одређују се узроци који доводе до процеса атеросклерозе у коронарним и каротидним артеријама и начини како се она даље развија применом компјутерских нумеричких симулација. Полазна тачка су реални DICOM снимци добијени из најпознатијих светских болница. Применом савремених софтверских решења могуће је њихово реконструисање и такви 3Д модели су улаз за даље тродимензионално решавање проблема струјања крви.

  1. Nenad Filipovic, Dalibor Nikolic, Igor Saveljic, Zarko Milosevic, Themis Exarchos, Gualtiero Pelosi and Oberdan Parodi, Computer simulation of three dimensional plaque formation and progression in the coronary artery, Computers and Fluids, Vol. 88, pp. 826-833. 2013, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2013.07.006
  2. Brönnimann D, Djukic T, Triet R, Dellenbach C, Saveljic I, Rieger M, Rohr S, Filipovic N, Djonov V, (2016) Pharmacological Modulation of Hemodynamics in Adult Zebrafish In Vivo. PLoS ONE 11(3): e0150948. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150948
  3. Tijana Djukic, Igor Saveljic, Gualtiero Pelosi, Oberdan Parodi, Nenad Filipovic (2019) Numerical simulation of stent deployment within patient-specific artery and its validation against clinical data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 175, pp. 121-127, https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.04.005
  4. Filipovic, N., Saveljic, I., Hamada, K. et al. Abrupt Deterioration of COVID-19 Patients and Spreading of SARS COV-2 Virions in the Lungs. Ann Biomed Eng 48, 2705–2706 (2020). https://doi.org/10.1007/s10439-020-02676-w
  5. Tijana Djukic, Igor Saveljic, Gualtiero Pelosi, Oberdan Parodi, Nenad Filipovic, A study on the accuracy and efficiency of the improved numerical model for stent implantation using clinical data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 207, 2021, 106196, ISSN 0169-2607, https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106196