Др Марина Костић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука-хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: marinak@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AK990

У претходном периоду истраживања су била заснована на развоју метода за синтезу различитих хетероцикличних једињења са органоселенским делом у својој структури, испитивање кинетике и механизама наведених реакција селеноциклизација, као и координацију истих једињења са прелазним металима и испитивање њихових биолошких активности. Тренутна истраживања имају у фокусу развијање и оптимизацију метода за синтезу различитих Шифових база од различитих биогених амина и аминокиселина са органоселенским делом у структури, као молекула са потенцијалним фармаколошким потенцијалом. Од испитивања биолошких активности фокус ће бити стављен на испитивање антимикробне активности, антитуморских активности на различитим ћелијским линијама канцера, као и испитивање интеракција са молекулима БСА и ДНК и докинг симулације за разумевање биолошких активности на молекулском нивоу. У плану је и њихова координација са прелазним металима, и испитивање биолошких активности.

  1. Ritu Mamgain, Marina Kostic, Fateh V. Singh, Synthesis and Antioxidant Properties of Organoselenium Compounds. Current Medicinal Chemistry, (2022), doi: 10.2174/0929867329666220801165849.
  2. Sven Mangelinckx, Marina D. Kostic, Simon Backx, Biljana V. Petrovic, Norbert De Kimpe, Synthesis of Racemic 2-(Aminomethyl)cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid as a New Constrained gamma-Amino Dicarboxylic Acid Bypassing Alkyl 3-Aza-2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylates. European Journal of Organic Chemistry, (2019), vol. 2019 br. 31-32, str. 5187-5189.
  3. Marina D. Kostic, Vera M. Divac, Green solvents in organoselenium chemistry. Environmental Chemistry Letters, (2019), vol. 17 br. 2, str. 897-915.
  4. Zorica M. Bugarcic, Vera M. Divac, Marina D. Kostic, Nenad Z. Jankovic, Frank W. Heinemann, Niko S. Radulovic, Zorica Z. Stojanovic-Radic, Synthesis, crystal and solution structures and antimicrobial screening of palladium(II) complexes with 2-(phenylselanylmethyl)oxolane and 2-(phenylselanylmethyl)oxane as ligands. Journal of Inorganic Biochemistry, (2015), vol. 143, str. 9-19.
  5. Marina D. Rvović, Vera M. Divac, Ralph Puchta and Zorica M. Bugarčić, Mechanistic investigation of the base-promoted cycloselenoetherification of pent-4-en-1-ol. Journal of Molecular Modeling, (2011), vol. 17(6), str.1251-1257