Др Марија Гачић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – економске науке
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: marija.gacic@kg.ac.rs

Економска исплативост комерцијализације иновативних решења. Истраживање тржишта и анализа конкурентности. Финансирање иновација, трансфер технологије. Циркуларна економија, карбонско рачуноводство.

  1. Marija Gacic, Chapter 13 – Economic analysis for in silico clinical trials of biodegradable and metallic vascular stents, Editor(s): Nenad Filipovic, Cardiovascular and Respiratory Bioengineering, Academic Press, 2022, Pages 271-291, ISBN 9780128239568, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823956-8.00012-2 .
  2. Gacic, M. Kaplarevic and N. Filipovic, „Cost-effectiveness analysis of in silico clinical trials of vascular stents,“ 2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), 2021, pp. 1-5, doi: https://doi.org/10.1109/BIBE52308.2021.9635321 .
  3. Marija Gacic, Chapter 13 – Economic analysis for in silico clinical trials of biodegradable and metallic vascular stents, Editor(s): Nenad Filipovic, Cardiovascular and Respiratory Bioengineering, Academic Press, 2022, Pages 271-291, ISBN 9780128239568, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823956-8.00012-2 .M13