Др Марко Живановић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука – биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: marko.zivanovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AH899

Најзначајнији део истраживања фокусиран је на in vitro/in vivo истраживања утицаја новосинтетисаних супстанци и нано честица на ћелијским линијама канцера. Такође, значајан део активности везан је за увођење нових метода и технологија у лабораторијски рад, као што су развој нових биокомпатабилних материјала методама 3D штампе и електроспининга, развој микрофлуидних чипова за 3D истраживање у in vitro условима и испитивање генских полиморфизама COVID-19 заражених пацијената.

  1. Marko N Živanović, Nenad Filipovic, Chapter 10 – Tissue engineering—Electrospinning approach, Editor(s): Nenad Filipovic, Cardiovascular and Respiratory Bioengineering, Academic Press, 2022, Pages 213-224, ISBN 9780128239568, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823956-8.00002-X.
  2. Angelina Z. Petrović, Dušan C. Ćoćić, Dirk Bockfeld, Marko Živanović, Nevena Milivojević, Katarina Virijević, Nenad Janković, Andreas Scheurer, Milan Vraneš, Jovana V. Bogojeski Biological activity of bis(pyrazolylpyridine) and terpiridine Os(II) complexes in the presence of biocompatible ionic liquids. Inorg. Chem. Front., 2021,8, 2749-2770 https://doi.org/10.1039/D0QI01540G,IF 6.569.
  3. Nikolic Sandra, Gazdic-Jankovic Marina, Rosic Gvozden L, Miletic-Kovacevic Marina, Jovicic Nemanja U, Nestorovic Natasa M, Stojkovic Petra, Filipovic Nenad D, Milosevic-Djordjevic Olivera M, Selakovic Dragica V, Zivanovic Marko N, Seklic Dragana S, Milivojevic Nevena, Markovic Aleksandra M, Stojkovic Miodrag, Ljujic Biljana T. Orally administered fluorescent nanosized polystyrene particles affect cell viability, hormonal and inflammatory profile, and behavior in treated mice. Environ Pollut; 2022, 305:119206. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119206, IF2021 9.988.