Др Марко Топаловић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наукамашинско инжењерство
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: topalovic@kg.ac.rs

Модификација МКЕ (Метода Коначних Елемената) програма PAK-S коришћењем динамичког алоцирања меморије.  Уградња методе за паковање матрице крутости у меморију помоћу red-black дрвета.  Развој и унапређење паралелизације PAK-S програма коришћењем MUMPS солвера за решавање sparse матрица коришћењем MPICH имплементације MPI стандарда.  Адаптација и развој SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) програма. Решавање проблема генерисања и брисања SPH честица применом тзв “алгоритма животног циклуса”. Коришћењем овог алгоритма моделирано је струјање крви кроз артерије.

  1. Тijana Djukić, Мarko Topalović, Nenad Filipović, Numerical simulation of isolation of cancer cells in а microfluidic chip, Journal of Micromechanics and Microengineering, (2015), Vol.25, рр. 084012 (9pp), ISSN: 0960-1317, DOI: 10. 1088/0960-1317/25/8/084012. [M21]
  2. Aleksandar Nikolic, Marko Topalovic, Vladimir Simic, Nenad Filipovic, Turbulent finite element model applied for blood flow calculation in arterial bifurcation, Computer Methods and Programs in Biomedicine, (2021), Vol. 209, pp. 106328, DOI:10.1016/j.cmpb.2021.106328. [M21]
  3. Marko Topalovic, Aleksandar Nikolic, Vladimir Milovanovic, Snezana Vulovic, Milos Ivanovic, Smoothed particle hydrodynamics for blood flow analysis: development of particle lifecycle algorithm, Computational Particle Mechanics, (2022), DOI:10.1007/s40571-021-00454-6. [M21]
  4. Vladimir Milovanović, Dušan Arsić, Miroslav Milutinović, Miroslav Živković, Marko Topalović, A Comparison Study of Fatigue Behavior of S355J2+N, S690QL and X37CrMoV5-1 Steel, Metals, (2022), Vol. 12 No. 7. pp. :1199 , DOI:10.3390/met12071199. [M21]
  5. Tijana Djukic, Marko Topalovic, Nenad Filipovic, Validation of lattice Boltzmann based software for blood flow simulations in complex patient-specific arteries against traditional CFD methods, Mathematics and Computers in Simulation, (2023), Vol. 203. pp. 957–976, DOI:10.1016/j.matcom.2022.07.027. [M21]