Др Милица Николић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – машинско инжењерство
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: obradovicm@kg.ac.rs

Фокус истраживања је на развоју компјутерских модела примењених у области биоинжењеринга (развој математичких модела и њихово нумеричко решавање). Неки од до сада развијених модела укључују модел срца (аблација), коронарних и каротидних артерија (развој плака), средњег и унутрашњег ува, (слух и равнотежа), тестирање биоматеријала и концепт органа на чиповима (плућа, јетра), модел фиброзног микроткива срца, модел бубрега (поларизација реналних епителних ћелија). Методе за нумеричко решавање могу бити континуалне и дискретне, а модел решаван на различитим скалама (микро, мезо, макро) у зависности од потреба истраживања. Недавно истраживање усмерено је на област регенеративне медицине, где компјутерски модели могу бити од користи у процесу оптимизације нових регенеративних стратегија (брже довођење до претклиничког и клиничког тестирања).

  1. Ignasi Jorba, Milica Nikolic, Carlijn VC Bouten, Chapter 8. Mechanical Considerations of Myocardial Tissue and Cardiac Regeneration, in book Cardiac and Vascular Biology Springer, accepted for publication
  2. Filipovic N., Nikolic M. and Sustersic T., 2020, Chapter 28, “Simulation of organ-on-a-chip systems”, in book Biomaterials for Organ and Tissue Regeneration, New Technologies and Future Prospects, ISBN 978-0-08-102906-0, pp. 753-790, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102906-0.00028-3.
  3. Nikolic M., Sustersic T. and Filipovic N., (2018), “In vitro models and on-chip systems: Biomaterial interaction studies with tissues generated using lung epithelial and liver metabolic cell lines”, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 6, Article 120, pp. 1-13, doi: 10.3389/fbioe.2018.00120, received: 31 May 2018; accepted: 13 August 2018; published: 3 September 2018, eISSN: 2296-4185, IF 5.122. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2018.00120/full.
  4. Tijana Šušteršič, Gorkem Muttalip Simsek, Guney Guven Yapici, Milica Nikolić, Radun Vulović, Nenad Filipovic and Nihal Engin Vrana, An In-Silico Corrosion Model for Biomedical Applications for Coupling With In-Vitro Biocompatibility Tests for Estimation of Long-Term Effects, Front. Bioeng. Biotechnol., 07 September 2021, https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.718026 , IF 6.064.
  5. Vulovic R., Nikolic M., Filipovic N., 2018, (2019), “Smart Platform for the Analysis of Cupula Deformation caused by Otoconia Presence within SCCs”, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Vol. 22, No. 2, pp. 130-138, DOI: 10.1080/10255842.2018.1539166, Published online: 24 Dec 2018, ISSN 1476-8259. https://doi.org/10.1080/10255842.2018.1539166.