Др Мирјана Грујовић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: mirjana.grujovic@pmf.kg.ac.rs 
    mirjanag@kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AS153

У предходном периоду, Мирјана Ж. Грујовић се успешно бавила научно-истраживачким радом, где је овладала техникама и методама микробиолошких истраживања. У току свог научно-истраживачког рада стекла је знања у области биохемијских и физиолошких карактеристика бактерија млечне киселине изолованих из аутохтоних ферментисаних производа од млека и меса, као и in vitro испитивању биотичких потенцијала изолованих бактерија. Истраживања су проширена и на in vitro испитивање пробитоских карактеристика одабраних сојева. Такође се активно бави и фитохемијским, антиоксидативним, антимикробним и антибиофилм испитивањем екстраката биљака и лишајева. У оквиру трилатералног пројекта на коме је ангажована се бави изолацијом, идентификацијом и испитивањем потенцијала за усвајање тешких метала од стране изолата бактерија.

  1. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Teresa Semedo-Lemsaddek, Matra Laranjo, Olgica Stefanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Advantages and disadvantages of non-starter lactic acid bacteria from traditional fermented foods: potential use as starters or probiotics, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, (2022), vol. 21 (2), str. 1537-1567. DOI: 10.1111/1541-4337.12897; IF2021: 15.786; M21a.
  2. Mirjana Muruzović, Katarina Mladenović, Olgica Stefanović, Sava Vasić, Ljiljana Čomić, Extracts of Agrimonia eupatoria as sources of biologically active compounds and evaluation of their antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activities, Journal of Food and Drug Analysis, (2016), vol. 24(3), str. 539–547. DOI: 10.1016/j.jfda.2016.02.007; IF2016: 3.048; M21.
  3. Mirjana Grujović, Tanja Žugić Petrović, Katarina Mladenović, Vladimir Tomović, Sunčica Kocić-Tanackov, Teresa Semedo-Lemsaddek, Duvan chvarci: product characterization and comparison between traditional and industrial production, LWT-Food Science and Technology, (2022), vol. 154, str. 1-8. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112895; IF2021: 6.056; M21.
  4. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Danijela Nikodijević, Ljiljana Čomić, Autochthonous lactic acid bacteria – presentation of potential probiotics application, Biotechnology Letters, (2019), vol. 41(11), 1319–1331. DOI: 10.1007/s10529-019-02729-8; IF2018: 2.154; M22.
  5. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Stefan Marković, Nevena Đukić, Jelena Stajić, Aleksandar Ostojić, Nenad Zlatić, Chemical, radiological and microbiological characterization of a drinking water source: a case study,  Letters in Applied Microbiology, (2022), vol. 75(5), str. 1136-1150. DOI: 10.1111/lam.13778; IF2020: 2.858; M22.