Др Миљан Милошевић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наукамашинско инжењерство
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: miljan.m@kg.ac.rs

Развој нумеричких модела и софтвера за симулације различитих процеса у биомедицини, укључујући конвективно-дифузиони транспорт, транспорт лекова, струјање крви кроз веће и мање крвне судове, симулирање кретања честица уроњених у флуид, моделирање понашања и транспорта канцер ћелија, моделирање стентова и балона премазаних леком.  Развој софтвера за пре- и пост- процесирање, и приказ резултата симулација. Главне области истраживања су решавање проблема поља физичких величина, механика флуида, механика солида, солид-флуид интеракција, моделирање канцера, и моделирање применом методе коначних елемената.

  1. Milosevic Miljan, Simic Vladimir, Milicevic Bogdan, Koay E.J, Ferrari Mauro, Ziemys Arturas, Kojic M, Correction function for accuracy improvement of the Composite Smeared Finite Element for diffusive transport in biological tissue systems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045- 7825, Vol 338, pp 97-116, DOI: 10.1016/j.cma.2018.04.012, 2018.
  2. Milosevic Miljan, Stojanovic Dusica B, Simic Vladimir, Milicevic Bogdan, Radisavljevic Andjela, Uskokovic Petar S, Kojic Milos, A Computational Model for Drug Release from PLGA Implant, Materials, ISSN 1996-1944, Vol. 11, No. 12 pp 1-17, DOI: 10.3390/ma11122416, 2018.
  3. Miljan Milosevic, Dusica B. Stojanovic, Vladimir Simic, Mirjana Grkovic, Milos Bjelovic, Petar S. Uskokovic and Milos Kojic, Preparation and modeling of three-layered PCL/PLGA/PCL fibrous scaffolds for prolonged drug release, DOI: 10.1038/s41598-020-68117-9, Scientific Reports, vol 10, Article number: 11126 (2020).
  4. Miljan Milosevic, Milos Anic, Dalibor Nikolic, Bogdan Milicevic, Milos Kojic, Nenad Filipovic, „InSilc Computational Tool for In Silico Optimization of Drug-Eluting Bioresorbable Vascular Scaffolds“, Computational and Mathematical Methods in Medicine, vol. 2022, Article ID 5311208, 14 pages, 2022. DOI: 10.1155/2022/5311208. IF- 2.809.
  5. Milos Kojic, Miljan Milosevic, Arturas Ziemys, Computational Models in Biomedical Engineering – Finite Element Models Based on Smeared Physical Fields: Theory, Solutions, and Software, 1st Edition, Elsevier, September 11, 2022, ISBN: 9780323884723. M11.