Др Радивоје Радаковић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – физичко васпитање и спорт
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: dididisport@yahoo.com

CURRICULUM VITAE – English