Др Радун Вуловић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наукамашинско инжењерство
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: radun@kg.ac.rs

Радун Вуловић је запослен као научни сарадник у Институту за информационе технологије. Поседује значајно знање и искуство у примени алгоритама, пројектних образаца, и развоју и тестирању софтвера за различита софтверска окружења, као што су: радне станице, мреже и мобилни уређаји. Најчешће програмира у језицима: Јава, ЈаваСкрипт и Пајтон. Више од десет година се бавио истраживањима у пољу биомеханике и то: биомеханике у спорту, анализе хода, дијагностике код пацијената са проблемом одржавања равнотеже, корозијом биоматеријала. Паралелно са истраживањима, активно се бавио развојем софтвера у областима: анализе података, дигиталне обраде слике и видеа, развоја платформи за интеграцију софтверских решења, прорачунске механике и компјутерских симулација. Као истраживач је учествовао у више домаћих и међународних пројеката. Објавио је осам радова у међународним часописима признатим у научној заједници.

  1. Tijana Šušteršič, Gorkem Muttalip Simsek, Guney Guven Yapici, Milica Nikolić, Radun Vulović, Nenad Filipovic, Nihal Engin Vrana: An In-Silico Corrosion Model for Biomedical Applications for Coupling With In-Vitro Biocompatibility Tests for Estimation of Long-Term Effects, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, (Front. Bioeng. Biotechnol.), September 2021, Volume 9, Article 718026. DOI: 10.3389/fbioe.2021.718026 (М21)
  2. R. Vulović, M. Nikolić, N. Filipović: Smart Platform for the Analysis of Cupula Deformation caused by Otoconia Presence within SCCs, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Volume 22, 2019, Issue 2, pp. 130-138, Dec. 2018. DOI: 10.1080/10255842.2018.1539166 (М22)
  3. V. Mrdaković, N. Pažin, R. Vulović, N. Filipović, D. Ilić: Neuromechanical control in submaximal drop jumps: The effects of volitional effort demands and drop height magnitude on soleus muscle activation, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Wroclaw University of Technology, Poland, vol. 20, no. 4, pp. 101 – 111, DOI: 10.5277/ABB-01210-2018-02, 2018. (М23)