Др Јасмина Обрадовић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jasmina.obradovic@uni.kg.ac.rs
  • jasmina.m.obradovic@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AA195

Испитивања обухватају варијанте гена рецептора епидермалног фактора раста (енгл. еpidermal growth factor receptor, EGFR) код пацијената оболелих од немикроћелијског тумора плућа (енгл. Non-small cell lung cancer, NSCLC) и то полиморфизме појединачних нуклеотида (енгл. single nucleotide polymorphisms SNP(s)): -216G>T (rs712829) и -191C>A (rs712830) и 181946C>T (D994D) (rs2293347). Важност ових полиморфизама EGFR-а је у њиховој улози-потенцијалних молекуларних маркера повезаних са побољшаним клиничким исходима NSCLC пацијената.

  1. Jurisic VB, Obradovic JM, Tosic NM, Pavlovic ST, Kulic M, Djordjevic ND. Effects of DMSO, glycerol, betaine and their combinations in detecting single nucleotide polymorphisms of epidermal growth factor receptor (EGFR) gene promoter sequence in non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, (128), 275-279. IF 3,255 (2016), ISSN: 0731-7085. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2016.05.010
  2. Obradovic JM, Djordjevic ND, Tosic NM, Mrdjanovic JZ, Stankovic BB, Stanic J, Zaric B, Perin BM, Pavlovic ST, Jurisic VB. Frequencies of EGFR single nucleotide polymorphisms in non-small cell lung cancer patients and healthy individuals in the Republic of Serbia: a preliminary study. Tumor Biology, 2016, 37(8), 10479-10486. IF 3,650 (2016), ISSN: 1010-4283. DOI: https://doi.org/10.1007/s13277-016-4930-4.
  3. Jurisic V, Vukovic V, Obradovic J, Gulyaeva LF, Kushlinskii NE, Djordjevic N. EGFR Polymorphism and Survival of NSCLC Patients Treated with TKIs: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Oncology, 2020, vol. 2020,1973241. IF 4.375 (2020), ISSN: 1687-8450. PMID: 32256580; PMCID: PMC7104312. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/1973241.