Др Јелена Катанић Станковић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Биоорганска и бионеорганска хемија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jkatanic@kg.ac.rs jelena.katanic.stankovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):AU956

Фокус истраживања др Катанић Станковић усмерен је на фитохемијску и фармаколошку карактеризацију екстраката лековитих биљака, плодова аутохтоних сорти и њихових производа. Поред тога, испитују се и други биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лековитих активних принципа и дијететских суплемената. Фитохемијски профил анализира се применом савремених хроматографских метода, као што су HPTLC, HPLC, LC-MS и GC-MS. Биолошки и фармаколошки потенцијал узорака испитује се у различитим системима, у in vitro, in vivo и in silico условима, са посебним фокусом на антиоксидативну активност, редокс статус и антиинфламаторне ефекте. Даља истраживања ће, између осталог, бити усмерена на испитивање утицаја одабраних лековитих биљних врста у превенцији и третману гинеколошких обољења, али и деловања на репродуктивни систем у целини. Крајњи циљ је доћи до производа са високим биолошким потенцијалом који се могу применити у превенцији или третману различитих обољења, као и у фармацеутској, козметичкој и прехрамбеној индустрији.

  1. J. S. Katanić Stanković, N. Mićanović, N. Grozdanić, A. Kostić, U. Gašić, T. Stanojković, J. Popović-Đorđević, Polyphenolic Profile, Antioxidant and Antidiabetic Potential of Medlar (Mespilus germanica L.), Blackthorn (Prunus spinosa L.) and Common Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) Fruit Extracts from Serbia, Horticulturae 8, 2022, 1053. https://doi.org/10.3390/horticulturae8111053.
  2. Mićović, J. S. Katanić Stanković, R. Bauer, X. Nöst, D. Milenković, Z. Marković, V. Jakovljević, M. Tomović, J. Bradić, D. Stešević, D. Stojanović, Z. Maksimović, In vitro, in vivo and in silico evaluation of the anti-inflammatory potential of Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Nyman (Lamiaceae), Journal of Ethnopharmacology 293, 2022, 115201. https://doi.org/10.1016/j.jep.2022.115201.
  3. J. S. Katanić Stanković, D. Selakovic, V. Mihailovic, G. Rosic, Antioxidant Supplementation in the Treatment of Neurotoxicity Induced by Platinum-Based Chemotherapeutics – A Review, International Journal of Molecular Sciences 21, 2020,7753. https://doi.org/10.3390/ijms21207753.
  4. J. S. Katanić Stanković, N. Srećković, D. Mišić, U. Gašić, P. Imbimbo, D. M. Monti, V. Mihailović, Bioactivity, biocompatibility and phytochemical assessment of lilac sage, Salvia verticillata L. (Lamiaceae) – A plant rich in rosmarinic acid, Industrial Crops and Products 143, 2020, 111932. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111932..
  5. J. Katanić, T. Boroja, V. Mihailović, S. Nikles, S.-P. Pan, G. Rosić, D. Selaković, J. Joksimović, S. Mitrović, R. Bauer, In vitro and in vivo assessment of meadowsweet (Filipendula ulmaria) as anti-inflammatory agent, Journal of Ethnopharmacology 193, 2016, 627–636. corr. 198, 2017, 608–609. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.10.015.