Др Јелена Кошарић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – биолошке науке/ Специјалиста органске хемије
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

 • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
 • Електронска пошта: jelena.kosaric@hotmail.com
 • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):
 • Испитивање молекуларних механизама утицаја неких ОСЈ (органоселенских једињења) на редокс статус имортализованих ћелијских линија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-MB-231.
 • Испитивање ефеката ОСЈ на миграторни потенцијал HCT-116 и MDA-MB-231 ћелија, Transwell миграторним тестом.
 • Одређивање ефеката ОСЈ на експресију iRNK циљаних гена за селено-ензиме у HCT-116 ћелијама, методом квантитивног PCR.
 • Испитивање ефеката ОСЈ на активност Nrf2, HIF, Nf-kB транскрипционих фактора и њихове међусобне повезаности, флуоресцентном методологијом, трансфекцијом pTRAF вектора у резолуцији једне ћелије и анализом Operreta системом.
 1. Živanović MN, Košarić JV, Šmit BM, Šeklić DS, Pavlović RZ, Marković SD. Novel seleno-hydantoin palladium (II) complex- antimigratory, cytotoxic and prooxidative potential on human colon HCT-116 and breast MDA-MB-231 cancer cells. GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS, 2017, 36(2): 187-196.
 2. Čanović PP, Bogojevski JV, Košarić JV, Marković SD, Živanović MN. Pt (IV), Pd (II), and Rh (III) complexes induced oxidative stress and cytotoxicity in the HCT-116 colon cancer cell line. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2017, 41(1): 141-147.
 3. Košarić JV, Cvetković DM, Živanović MN, Ćurčić MG, Šeklić DS, Bugarčić ZM, Marković SD. Antioxidative and antiproliferative evaluation of 2-(phenylselenomethyl) tetrahydrofuran and 2-(phenylselenomethyl)tetrahydropyran. J BOUN, 2014, 19(1): 283-290.
 4. Petrović VP, Simijonović D, Živanović MN, Košarić JV, Petrović ZD, Marković S, Marković SD. Vanillic Mannich bases: synthesis and screening of biological activity. Mechanistic insight into the reaction with 4-chloroaniline. RSC ADVANCES, 2014, 4(47): 24635-24644.
 5. Živanović MN, Cvetković DM, Košarić JV, Ćurčić MG, Šeklić DS, Bugarčić ZM, MarkovicćSD. Antioxidative effects of novel selenium compounds. FEBS JOURNAL, 2012, 279(1): 197-197.