Др Јелена Стајић

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука – физичке науке
Лабораторија: Развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: stajicjelena11052012@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AM270

Истраживање је оријентисано ка проучавању детекције алфа зрачења помоћу чврстих траг-детектора, уз разматрање функција одговора детектора, коефицијената калибрације, енергетског прозора и критичних углова детекције. Истраживање такође обухвата испитивање еманационог фактора и брзине ексхалације радона, као и различите методе мерења концентрације радона и његових потомака у ваздуху и води. Истраживања су усмерена и на мерење специфичних активности природних и вештачких радионуклида у животној средини, са циљем испитивања фактора који утичу на њихову дистрибуцију, биорасположивост и ризике по здравље људи. У истраживању се комбинују експерименталне методе, теоријски модели и компјутерске симулације.

  1. J.M. Stajic, V.M. Markovic, B. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, Distribution of alpha particle tracks on CR-39 detector in radon diffusion chamber, Radiation Physics and Chemistry, (2021), Vol. 181, 109340. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.109340.
  2. J.M. Stajic, B. Milenkovic, D. Nikezic. Study of CR-39 and Makrofol efficiency for radon measurements, Radiation Measuremens, (2018), vol. 117, 19-23.  DOI: 10.1016/j.radmeas.2018.07.008.
  3. J.M. Stajic, B. Milenkovic, M. Pucarevic, N. Stojic, I. Vasiljevic, D. Nikezic, Exposure of school children to polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals and radionuclides in the urban soil of Kragujevac City, Central Serbia, Chemosphere, (2016), vol. 146, 68-74. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.12.006.
  4. J.M. Stajic, D. Nikezic, Measurement of radon exhalation rates from some building materials used in Serbian construction, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2015), vol. 303, 1943-1947. DOI 10.1007/s10967-014-3726-5.
  5. M. Stajic, Dragoslav Nikezic, Theoretical calculation of radon emanation fraction, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B (2014), Vol. 336, 19-25. DOI: 10.1016/j.nimb.2014.06.013.