Др Јелена Ђоровић Јовановић

Звање: Научни сарадник
Образовање: Доктор наука – хемијске науке
Лабораторија: Хемоинформатика и молекулски дизајн

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jelena.djorovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AL000

Истраживања у којима је кандидаткиња учествовала могу се по тематици и методологији сврстати у две уско повезане групе. Најпре, истраживачки рад Јелене Ђоровић Јовановић био је фокусиран на испитивање структуре и антиоксидативног деловања природних фенолних једињења, док је на даље испитивала антиоксидативне и прооксидативне особине синтетичких фенолних једињења – Шифових база и њихових комплекса са металима. Каснији истраживачки рад је био усмерен на испитивање антиоксидативне активности природних и синтетичких једињења, као и испитивањем њихове интеракције са протеинима. Тренутна истраживања обухватају испитивање инхибиторног капацитета различитих једињења (антиоксиданата и лекова) и њихове интеракције са протеинима. За испитивања протеин-лиганд интеракција користе се симулације молекулског докинга и молекулске динамике.

  1. Dušan S. Dimić, Zoran S. Marković, Luciano Saso, Edina H. Avdović, Jelena R. Đorović, Isidora P. Petrović, Danijela D. Stanisavljević, Milena J. Stevanović, Ivan Potočňák, Erika Samoľová, and Srećko R. Trifunović, Synthesis and Characterization of 3-(1-((3, 4-Dihydroxyphenethyl) amino) ethylidene)-chroman-2, 4-dione as a Potential Antitumor Agent. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, 2019, 2069250. https://doi.org/10.1155/2019/2069250.
  2. Jelena Đorović, Dejan Milenković, Ljubinka Joksović, Milan Joksović, Zoran Marković, Study of influence of free radical species on antioxidant activity of selected 1,2,4-triazole-3-thiones. ChemistrySelect, 2019, 4, 7476-7485. https://doi.org/10.1002/slct.201900895.
  3. Jelena Đorović Jovanović, Marko Antonijević, Ali A El‐Emam, Zoran Marković, Comparative MD Study of Inhibitory Activity of Opaganib and Adamantane‐Isothiourea Derivatives toward COVID‐19 Main Protease Mpro, ChemistrySelect, 2021, 6, 8603-8610. https://doi.org/10.1002/slct.202101898.
  4. Nenad Janković, Emilija Milović, Jelena Đorović Jovanović, Zoran Marković, Milan Vraneš, Tatjana Stanojković, Ivana Matić, Marija Đorđić Crnogorac, Olivera Klisurić, Miroslav Cvetinov, Syed Nasir Abbas Bukhariff, A new class of half-sandwich ruthenium complexes containing Biginelli hybrids: anticancer and anti-SARS-CoV-2 activities. Chemico-biological interactions, 2022, 363, 110025. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2022.110025.
  5. Jelena Đorović Jovanović, Marko Antonijević, Radiša Vojinović, Nenad D. Filipović and Zoran Marković, In silico study of inhibitory capacity of sacubitril/valsartan toward neprilysin and angiotensin receptor. RSC advances, 2022, 12, 29719-29726. https://doi.org/10.1039/D2RA04226F.