Избор истраживача у 2021. години

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2021. години:

Датум:

Име и презиме:

Департман:

Избор у звање:

Извештај:

26. 11. 2021.

Др Јелена Катанић Станковић

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

29. 10. 2021.

Жико Милановић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

22. 7. 2021.

Др Ана
Кесић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

28. 5. 2021.

Др Јасмина Обрадовић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

21. 3. 2021.

Др Дарко Ашанин

Природно-математичке науке

Научни сарадник

11. 3. 2021.

Др Анка Тодосијевић

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

4. 1. 2021.

Др Татјана Миладиновић

Природно-математичке науке

Научни сарадник