Избор истраживача у 2022. години

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2022. години:

Датум:

Име и презиме:

Департман:

Избор у звање:

Извештај:

30. 11. 2022.

Др Бранислава Ракић Псодоров

Природно-математичке науке

Научни сарадник

31. 10. 2022.

Емилија Миловић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

13. 10. 2022.

Др Александра Милошковић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

6. 10. 2022.

Марко Антонијевић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

21. 9. 2022.

Невена Миливојевић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

21. 9. 2022.

Катарина Виријевић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

17. 9. 2022.

Др Емина Мркалић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

28. 7. 2022.

Др Игор Савељић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

1. 6. 2022.

Др Јована Мушкиња

Природно-математичке науке

Научни сарадник

22. 5. 2022.

Др Радун Вуловић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

17. 3. 2022.

Др Владимир Ђапић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

15. 3. 2022.

Др Марко Топаловић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

18. 2. 2022.

Др Јелена Митровић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

17. 1. 2022.

Др Драгиша Жунић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

17. 1. 2022.

Др Велибор Илић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник