Избор истраживача

Избор истраживача у 2023. години

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум:

Име и презиме:

Департман:

Избор у звање:

Извештај:

НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИ

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2023. години: