Избор истраживача

Избор истраживача у 2023. години

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИ

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2023. години:

7.11.2023

Др Емина Мркалић

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

23.10.2023

Др Јована Мушкиња

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

18.10.2023

Др Марија Милошевић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

18.10.2023

Др Дарко Ашанин

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

11.10.2023

Др Јелена Павић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

10.10.2023

Др Бојана Миликић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

1.9.2023

Др Владимир Симић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

26.5.2023

Др Жико Милановић

 

Природно-математичке науке

Научни сарадник

23.5.2023

Др Милош Тодоров

Техничко-Технолошке  науке

Научни сарадник

23.5.2023

Милош Пешић

Природно-математичке науке

Истраживач сарадник

19.5.2023

Момчило Продановић

Техничко-Технолошке  науке

Истраживач сарадник

28.2.2023

Др Едина Авдовић

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник