Избор истраживача

Избор истраживача у 2023. години

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Ставља на увид јавности Извештаје Комисије за избор у научна и истраживачка звања, са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

26. 5. 2023.

Др Жико Милановић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

23. 5. 2023.

Др Милош Тодоров

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

23. 5. 2023.

Милош Пешић

Техничко-технолошке науке

Истраживач сарадник

19. 5. 2023.

Момчило Продановић

Техничко-технолошке науке

Истраживач сарадник

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2023. години:

28. 2. 2023.

Др Едина Авдовић

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник