Катарина Пецић

Звање: Истраживач приправник
Образовање:
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: katarina.pecic@uni.kg.ac.rs

Катаринина примарна научно-истраживачка област се заснива на истраживању биолошке активности различитих хемијских једињења и природних производа, са акцентом на антиканцерогеном деловању против различитих типова карцинома. Фокус истраживања је процена механизама антиканцерогеног деловања (цитотоксичност, антимиграторни/антиинвазивни потенцијал, супресија неоангиогенезе) на нивоу гена и протеина. Осим тога, значајан аспект њеног истраживања је развој и примена модел система zebrafish у токсиколошким истраживањима.

  1. Pecić Katarina; Jovanović Milena; Arsenijević Dejan; Pavić Jelena; Grujović Mirijana; Mladenović Katarina; Virijević Katarina; Živanović Marko; Šeklić Dragana. Laetiporus sulphureus affects migration and superoxide anion radical levels in HeLa cervical cancer cells. The 3rd International Electronic Conference on Foods; Food, Microbiome, and Health: Biology and life sciences forum. 2022, 18(1); 6. https://doi.org/10.3390/Foods2022-12933
  2. Jovanović Milena; Virijević Katarina; Pavić Jelena; Arsenijević Dejan; Pecić Katarina; Kastratović Nikolina; Živanović Marko; Šeklić Dragana. Antimigratory activity of royal jelly on HCT-116 colorectal cancer cells. The 3rd International Electronic Conference on Foods; Food, Microbiome, and Health: Biology and life sciences forum. 2022, 18(1); 60. https://doi.org/10.3390/Foods2022-12951
  3. Arsenijević Dejan; Jovanović Milena; Pecić Katarina; Grujović Mirijana; Marković Katarina; Šeklić Dragana. Effects of Laetiporus sulphureus on viability of HeLa cells in co-culture system with Saccaromyces boulardii. The 3rd International Electronic Conference on Foods; Food, Microbiome, and Health: Biology and life sciences forum. 2022, 18(1); 69. https://doi.org/10.3390/Foods2022-13028