Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву научноистраживачких пројеката истраживача Института за информационе технологије, Крагујевац (ПроИИТ)

Назив програма: Програм за научноистраживачке пројекте истраживача Института за информационе технологије, Крагујевац (у даљем тексту: Програм).

Циљеви Програма: Укључивање истраживача у научноистраживачки рад; јачање професионалних капацитета истраживача; оснаживање доктора наука за руковођење пројектима; оснаживање истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу.

Програм подржава истраживања у свим научним областима.

Програм нема унапред дефинисане теме, већ омогућава истраживачима да самостално (у оквиру тима) дефинишу тему пројекта.

Трајање Пројеката: до једне године (12 месеци).

Учесници: Програм је намењен истраживачима запосленим на Институту за информационе технологије, Крагујевац.

Број учесника на једном пројекту је најмање четири, а највише шест истраживача.

Буџет:  Укупан буџет за финансирање пројеката у оквиру овог јавног позива је 1.500.000,00 динара.

Највећи затражени буџет појединачног пројекта је 300.000,00 динара.

Предлог пројекта који не оствари најмање 60 бодова неће бити финансиран без обзира на место на ранг листи.

Начин и рок подношења: Пријаве пројеката по овом Јавном позиву (у даљем тексту: пријава) подносе се искључиво у електронској форми, закључно са 14.05.2023. године на адресу електронске поште iit.projects@uni.kg.ac.rs.

Списак потребне документације:

  1. Пријава пројекта се подноси на обрасцима који су објављени уз овај позив, на енглеском језику:

Образац 1 (.docx)
Образац 2 (.docx)

2. Биографија и библиографија за руководиоца и учеснике на пројекту, на енглеском језику;

Очекивано трајање поступка евалуације предложених пројеката:

Евалуацију предлога пројеката вршиће Комисија за евалуацију у року од 15 дана од дана завршетка Јавног позива.

Коначна ранг листа пројеката којима је одобрено финансирање по Програму биће објављена до 01.06.2023. године.

Контакт за питања: iit.projects@uni.kg.ac.rs.

Правилник (.pdf)