Лабораторија за испитивање

Лабораторија за испитивање контроле квалитета вина

Многобројна истраживања су показала да је улога енолошке лабораторије, односно утврђивање сензорних, физичко-хемијских, биолошких и других параметара у вину, од великог значаја за одређивање и одржавање квалитета вина.

У складу са захтевима тржишта и пословања Шумадијског округа, Институт за информационе технологије Крагујевац желео је да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака вина. Управо из тих разлога Институт  је форимирао ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВИНА која је 2023. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025: Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ:

Обим акредитације ЛАБОРАТОРИЈЕ доступан је је овде, као и на сајту Акредитационог тела Србије www.ats.rs.

МЕТОДЕ:

Параметри који се могу одредити у Лабораторији за испитивање су:  

 • Одређивање релативне густине.
 • Одређивање садржаја стварног алкохола.
 • Одређивање садржаја укупног алкохола.
 • Одређивање садржаја укупног екстракта.
 • Одређивање садржаја екстракта без шећера.
 • Одређивање садржаја испарљивих киселина.
 • Одређивање садржаја укупних киселина.
 • Одређивање пХ вредности.
 • Одређивање садржаја редукујућих шећера.
 • Одређивање садржаја слободног SO2.
 • Одређивање садржаја укупног SO2.
 • Одређивање садржаја пепела.
 • Одређивање садржаја укупних фенолних једињења.
 • Одређивање антиоксидативне активности – DPPH, ABTS, FRAP тест.
 • Одређивање садржаја различитих компанената у вину – HPLC анализа.

ДОКУМЕНТА:

Захтев за испитивање

Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-532

Обим акредитације

На пословима контроле квалитета вина и производа од вина ангажовани су искусни аналитичари као и успешни научни радници у области Хемије и технологије. Искуство високообразованих стручњака: доктора хемијских наука и мастер хемичара,  као и стално усавршавање и мотивација приоритети су наше лабораторије али и услов за квалитетно обављање посла.

КОНТАКТИ:

Адреса: Институт за информационе технологије, Лабораторија за испитивање, Димитрија Туцовића 30/7, 34000 Крагујевац, Србија.
е-mail: iit@uni.kg.ac.rs
Контакт телефон: 034 6100195

Руководилац лабораторије:

Др Едина Авдовић,
научни сарадник,
Контакт телефон: 064 36690000
e-mail: edina.avdovic@pmf.kg.ac.rs

Руководилац квалитета:

Др Душица Симијоновић,
виши научни сарадник
Контакт телефон: 069/5544274
e-mail: dusicachem@kg.ac.rs