Лазар Дашић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер електротехнике и рачунарства
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: lazar.dasic@kg.ac.rs

Главни фокус истраживања је на примени вештачке интелигенције и метода дубоког учења на биомедицинске податке, пре свега на медицинске слике. Главни задаци истраживања су решавање различитих проблема класификације и сегментације медицинских снимака. Такође, одређена истраживања обухватају и област компјутерске визије, са циљем креирања интраоперативног алата који би помагао лекарима током операције уклањања тумора јетре.

  1. Dašić L., Radovanović N., Šušteršič T., Blagojević A., Benolić L. and Filipović N. (2022). Patch-based Convolutional Neural Network for Atherosclerotic Carotid Plaque Semantic Segmentation, IPSI Transactions on Internet Research, Vol.18, No.1, pp. 58-63, ISSN 1820-4503
  2. Dašić L. and Filipović N. (2022). Liver Tracking for Intraoperative Augmented Reality Navigation System, First Serbian International Conference on Applied Artifical Intelligence, 19 – 20 May 2022, Kragujevac, Serbia
  3. Dašić L., Blagojević A., Šušteršič T. and Filipović N. (2022). Comparative Analysis of Patch-based and Full Image Methodology of Carotid Artery Plaque Semantic Segmentation in Ultrasound images, 2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 27-30 September 2022, Ioannina, Greece