Маријана Димовић

Звање: Стручни сарадник
Образовање: Мастер филолог
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: maja.dimovic@gmail.com

Компаративна истраживања енглеског и српског језика у областима социолингвистике, као и спровеђење теренских истраживања на тему српског као мањинског језика.

  1. Димовић, М.: Родно неутралне заменице у енглеском језику и њихови преводни еквиваленти у српском, Савремена проучавања језика и књижевности, XII/1-2, 385-395, Крагујевац: ФИЛУМ. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823956-8.00012-2 .M13