Милош Пешић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер инжењер машинства
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

 • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
 • Електронска пошта: milospesic@uni.kg.ac.rs, milospesic1736@gmail.com
 • Даљи развој уређаја и методологије за експериментално испитивање материјала при различитим брзинама деформације, са посебним акцентом на испитивање материјала при великим брзинама деформације.
 • Експериментално испитивање утицаја различито формираних напонских таласа на деформацију материјала приликом испитивања истих при великим брзинама деформације.
 • Нумеричко и експериментално испитивање утицаја ударног таласа експлозије.
 • Нумеричко и експериментално испитивање пенетрације пројектила кроз баријеру.
 • Експериментално одређивање критичне балистичке брзине пројектила.
 1. Miloš S. Pešić, Aleksandra B. Živković, Aleksa D. Aničić, Lazar J. Blagojević, Petko M. Bonchev, Predrag R. Pantović, NUMERICAL ANALYSIS OF A FRONTAL IMPACT OF A 12.7 mm PROJECTILE ON AN ARMOR PLATE, Vojnotehnički glasnik, Vol.70, Issue 4, pp. 897-923, ISSN 0042-8469, DOI: 10.5937/vojtehg70-38412, 2022 – M51
 2. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Danilo Savić, Aleksa Aničić, Miroslav Živković, Slobodan Savić, FEM ANALYSIS OF ANTI-MINING PROTECTION OF ARMORED VEHICLES, Applied Engineering Letters, Vol.7, No.3/4, pp. 89-99, ISSN 2466-4847, DOI: 10.18485/aeletters.2022.7.3.1, 2022 – M51
 3. Miloš Pešić, Nikola Jović, Vladimir Milovanović, Mladen Pantić, Miroslav Živković, FE MESH DENSITY INFLUENCE ON BLAST LOADING ANALYSIS, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors, Ecology – Vehicle and Road Safety – Efficiency, Kragujevac, Serbia, 2022, 13th – 14th October, ISBN 978-86-6335-096-0 – M33
 4. Miloš Pešić, Marko Miljaković, Vladimir Kočović, Živana Jovanović Pešić, Nikola Jović, Jasmina Miljojković, Aleksandar Bodić, OPTIMIZATION AND EFFICIENCY ANALYSIS OF MUZZLE BRAKE FOR SNIPER RIFLE, 6th International Scientific Conference COMETa 2022 – „Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications“, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17 – 17 November, pp. 518 – 526, ISBN 978-99976-947-6-8 – M33