Момчило Продановић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта:  momcilo.prodanovic@kg.ac.rs  momcilo.prodanovic@gmail.com

Моја интересовања су до сада била у области креирања компјутерских модела биофизичких система и ткива на различитим временским и просторним скалама који су директно повезани са одговарајућим експерименталним подацима. Последњих година се интензивно бавим расветљавањем механизама мишићне контракције, као и анализом и моделирањем утицаја кардиоваскуларних генетских болести и лекова на функционисање срчаног мишића. Поред тога се бавим и развојем рачунарске платформе за реалистичне симулације мишићних контракција, MUSICO, као и развојем софтвера и методологије за интерпретацију дифракционих слика добијених сликањем живих мишићних влакана X-зрацима и предвиђањем екваторијалних облика у дифракционој слици мишића, MUSICO-X.

  1. Filipovic N., Sustersic T., Milosevic M., Milicevic B., Simic V., Prodanovic M., Mijailovic S., Kojic M. (2022): “SILICOFCM platform, multiscale modeling of left ventricle from echocardiographic images and drug influence for cardiomyopathy disease”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 227, 107194. DOI: 10.1016/j.cmpb.2022.107194.
  2. Prodanovic M., Geeves M. A., Poggesi C., Regnier M., Mijailovich S.M. (2022): “Effect of Myosin Isoforms on Cardiac Muscle Twitch of Mice, Rats and Humans”, International Journal of Molecular Sciences, 23(3), 1135. DOI: 10.3390/ijms23031135.
  3. Mijailovich S.M., Prodanovic M., Poggesi C., Powers J.D., Davis J., Geeves M.A., Regnier M. (2021): “The effect of variable troponin C mutation thin filament incorporation on cardiac muscle twitch contractions”, Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 155, 112-124. DOI: 10.1016/j.yjmcc.2021.02.009.
  4. Mijailovich S.M., Prodanovic M., Poggesi C., Geeves M.A., Regnier M. (2021): “Multiscale Modeling of Twitch Contractions in Cardiac Trabeculae”, Journal of General Physiology 153 (3) (2021) e202012604. DOI: 10.1085/jgp.202012604.
  5. Mijailovich S.M., Prodanovic M., Irving T.C. (2019): “Estimation of Forces on Actin Filaments in Living Muscle from X-ray Diffraction Patterns and Mechanical Data“, International journal of molecular sciences, 20(23), 6044.DOI: 10.3390/ijms20236044.