Невена Веселиновић

Звање: Истраживач сарадник
Образовање: Мастер економиста
Лабораторија: Примена информационих технологија у инжењерству

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: nveselinovic@uni.kg.ac.rs

Теоријско емпиријка евалуација утицаја финансијског развоја на кључне макроекономске показатеље и стране директне инвестиције; анализа ефеката технолошке спремности и иноватиности на индекслогистичких перформанси

  1. Radonjić, Lj., & Veselinović, N. (2020). Patterns of Interrelationships between Inflation, R&D, Innovation, and Economic Growth: Evidence from Central and Eastern European Countries, Croatian Economic Survey 22(2), 5-39. doi:10.15179/ces.22.2.1.
  2. Veselinović, N., Despotović, D., & Stevanović, M. (2022). The nexus between economic growth, banking sector depth, and foreign direct investment in selected Central and Eastern European Countries. Teme, 46 (3), 771-787. doi: 10.22190/TEME211012041V.
  3. Savić, J., & Veselinović, N. (2019). Measuring clients attitudes about banking services quality using the servqual model. Economic Themes, 57 (2), 201- 217. doi: 10.2478/ethemes-2019-0012 ISSN 0353-8648. [COBISS.SR-ID 513942876].
  4. Veselinović, N., Mišić, I., & Veselinović, P. (2019). The impact of economic reforms on poverty in the Republic of Serbia. Economic Themes, 57 (3), 287-305. doi: 10.2478/ethemes-2019-0017 ISSN :0353-8648 [COBISS.SR-ID 513974876].
  5. Veselinović, N. (2020). Monetary policy and unemployment in the Republic of Serbia, Industrija, 48(2), 73-88, [COBISS.SR-ID 23228425]; ISSN 0350-0373, doi:10.5937/industrija48-25210.
  6. Veselinović, N., & Despotović, D. (2022). Financial development, foreign direct investment and economic growth: panel causality approach. Industrija, 49(3-4), 47-61. doi: 10.5937/industrija49-35397.