Огњен Павић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер електротехнике и рачунарства
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: opavic123@gmail.com

Истраживач се бави радом на проблема науке од подацима и вештачке интелигенције, примарно на проблемима медицинске природе. Пре свега, бави се радом на задацима класификације, регресионе анализе и сегментације медицинских снимака и биомаркера.