Опрема лабораторије за биоинформатику и примењену биологију

Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн

Medflow-Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наукa.