Опрема

За веома кратко време постојања Институт за информационе технологије Крагујевац, успео је да обезбеди значајну опрему која је неопходна за квалитетан и континуиран рад истраживача:

GC for MASS Spectrometer/GAS Chromatograph GC-2010 Plus

Спектрофлуориметар

УВ-Вис Спектрофотометар (LAMBDA 365 UV/Vis Spectrophotometer)

HPLC

Са друге стране, захваљујући успешној сарадњи са Природно-математичким факултетом и Факултетом инжењерских наука Крагујевац, на располагању је значајна опрема истраживачима Института за информационе технологије:

Опрема департмана за природно-математичке науке:

Опрема департмана за техничко-технолошке науке:

Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству.