sssИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Институт за информационе технологије Крагујевац обједињује више научних поља применом информационих технологија у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским, биотехничким и друштвеним наукама.  Успостављена је ближа сарадња између истраживачких група са различитим фокусима истраживања, чиме ће се омогућавати значајно повећање обима и квалитета научноистраживачког рада и унапређују могућности за мултидисциплинарним истраживањима . 

Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања кроз програм основних истраживања и основних усмерених истраживања, програм истраживања у области технолошког развоја и програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научно-истраживачког рада.

Вести

Погледајте све вести

Активности

Иновације и техничка решења

Услуге

О нама

Мултидисциплинарна истраживања

Применом информационих технологија Институт  обједињује више научних поља.

природно-математичке науке
90%
техничко-технолошке науке
91%
медицинске, биотехничке науке
90%
друштвене науке
80%

30

ЗАВРШЕНИХ ПРОЈЕКАТА

120

ЗАДОВОЉНИХ КЛИЈЕНАТА

20

ПРИЗНАЊА

64

ИСТРАЖИВАЧА

Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања 

pexels-edward-jenner-4033145
Рад института
Циљеви

На подручју централне Србије не постоји научноистраживачки институт из природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и биотехничких научних области.

pexels-athena-2582937
Потребе за истраживањем
Централна Србија

Сарадњом са партнерима из привреде створиће се могућности за додатну едукацију запослених у партнерским компанијама. 

pexels-pixabay-256381
Сарадња са привредом
трансфер технологије

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСТИТУТУ