Вести

Проф. др Милан Вранеш: Јонске течности – пут од растварача ка лековима

Проф. др Милан Вранеш (ПМФ, Нови Сад, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине) одржаће предавање Јонске течности  – пут од растварача ка лековима, 18. априла у 13 сати, у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Институт за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу организују предавање проф. др Милана Вранеша који се бави проучавањем јонских течности, њиховом синтезом, карактеризацијом и применом, испитивањем физичко-хемијских и солватационих својстава нових биолошки активних супстанци у облику јонских течности, електролитима литијум-јонских батерија, зеленом и аналитичком хемијом.

Апстракт предавања Јонске течности  – пут од растварача ка лековима:

Фармацеутска индустрија највећи проценат активних компоненти лекова и дијететских суплемената тренутно синтетише у чврстом агрегатном стању. Разлог томе је вишедеценијско искуство у синтези таквих једињења, начину њиховог пречишћавања, прилагођени и оптимизовани техничко-технолошки процеси њихове производње као и дефинисана процедура за контролу квалитета, препоручена од стране релевантних међународних организација попут Food and Drug Administration (FDA) и European Medicines Agency (ЕМА).
Међутим, синтеза фармаколошки активних супстанци (ФАС) у чврстом облику има неколико великих недостатака. Једно од најзначајнијих ограничења њихове примене је отежана апсорпција ових формулација услед слабе растворљивости у води као и последична смањена биорасположивост активних компоненти, због чега чак 40% испитиваних препарата не прође последњу фазу клиничких испитивања. У циљу повећања растворљивости и биорасположивости, фармацеутска индустрија велики број ФАС примењује у облику соли или их на тржиште пласира као растворе (сирупи), суспензије, гелове и сл. Други велики проблем је потенцијални полиморфизам, односно појава при којој активна супстанца може да кристалише у више кристалних форми, које имају различита физичко-хемијска својства, растворљивост и биодоступност, а у случају ФАС неретко и различит терапеутски ефекат, па чак и токсичност.
У циљу превазилажења наведених недостатака ФАС, истраживачка група из Новог Сада на челу са проф. др Вранеш Миланом, бави се синтезом, испитивањем и могућношћу примене ФАС у облику јонских течности. Јонске течности су нова класа једињења у научном свету и дефинишу се као јонска једињења са тачком топљења испод 100 оC, при чему су најзначајније јонске течности које су у течном агрегатном стању на собној температури. Због својих изузетних својстава, као што су неиспарљивост, велика термичка и хемијска стабилност, способности растварања великог броја једињења, биоразградивост и ниска токсичност, јонске течности се данас све више користе у различитим областима науке и индустрије и представљају „зелену“ алтернативу испарљивим органским растварачима.

објављено: 12. 4. 2023.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *