Тамара Младеновић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер биолог
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: tamara.mladenovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):

Истраживач ради на експериментима у Лабораторији за биоинформатику и примењену биологију, у којој се примењују технике из ћелијске и молекуларне биологије, геномике и протеомике. Врше се претклиничка испитивања различитих биоактивних супстанци биолошког и синтетичког порекла  са фокусом на ћелијску и молекуларну биологију рака. Истраживач je обучен за спровођење in vitro експеримената на ћелијским културама, метод који се користи за проучавање понашања животињских и људских ћелија канцера и здравих аналога у контролисаном окружењу.

Stefanović, O., Vukajlović, F., Mladenović, T., Predojević, D., Čomić, L., & Pešić, S. B. (2020). Antimicrobial activity of Indian meal moth silk, Plodia interpunctella. Current Science118(10), 1609.