Јелена Павић

Звање: Истраживач приправник
Образовање: Мастер биолог
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jelena.grujic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AM818

Истраживач се бави експерименталним радом у Лабораторији за биоинформатику и примењену биологију са фокусом на ћелијској и молекуларној биологији канцера. Пре свега ради се о преклиничким испитивањем биоактивних супстанци биолошког и синтетичког порекла. У циљу свог ангажмана истраживач је обучен за рад у in vitro условима на хуманим и анималним ћелијским линијама канцера и здравих аналога, укључујући методе ћелијске и молекуларне биологије, геномике и протеомике.

  1. Natalija Arsenijevic, Dragica Selakovic, Jelena S. Katanic Stankovic, Vladimir Mihailovic, Slobodanka Mitrovic, Jovana Milenkovic, Pavle Milanovic, Miroslav Vasovic, Snezana D. Markovic, Marko Zivanovic, Jelena Grujic, Nemanja Jovicic, Gvozden Rosic. The Beneficial Role of Filipendula ulmaria Extract in Prevention of Prodepressant Effect and Cognitive Impairment Induced by Nanoparticles of Calcium Phosphates in Rats. Oxid. Med. Cell. Longev . https://doi.org/10.1155/2021/6670135, IF 6.543
  2. Šeklić D.S., Jovanović M.M., Virijević K.D., Grujić J.N., Živanović M.N., Marković S.D. Pseudevernia furfuracea inhibits migration and invasion of colorectal carcinoma cell lines. Journal of Ethnopharmacology. 2021, 284:114758. ДОИ:17113/ftb.56.03.18.5727 М21.