Advanced oxidation processes of coumarins by hydroperoxyl radical: an experimental and theoretical study, and ecotoxicology assessment

Истраживачи запослени на Институту за информационе технологије Крагујевац, Универзитета у Крагујевцу, проф. др Зоран Марковић, др Едина Авдовић и др Дејан Миленковић испитали су механизам антирадикалског деловања кумаринских деривата према ООН радикалу.

Предложен је нови механизам формирања радикалског адукта праћеног абстракцијом атома водоника (RAF-HAA). Резултат оваквог приступа води добијању стабилних и мање токсичних производа од полазних једињења. Предложени механизам је потврђен експериментално помоћу електронске парамагнетне резонантне (ЕПР) и УВ-Вис спектроскопије. Резултати ових истраживања су објављени у 2021. години у раду „Advanced oxidation processes of coumarins by hydroperoxyl radical: An experimental and theoretical study, and ecotoxicology assessment“ у престижном међународном научном часопису на SCI листи „Chemical Engineering Journal“ (IF=13.273 за 2020. годину).