Циљеви Института

Циљеви Института су: подстицање мултидисциплинарних научних истраживања; примена информационих технологија; истраживање и експериментални развој у природно-математичким, медицинским, техничко-технолошким наукама и друштвено-хуманистичким наукама; израда и учествовање у реализацији националних и међународних пројеката; истраживање и развој лабораторијских и полуиндустријских технологија; помоћна научно-истраживачка делатност: научна документација, стандардизација, методологија, патентна документација и сл., консултативне услуге и развојни елаборати из области хемијских, биолошких, физичких, математичких, медицинских, техничких и друштвено-хуманистичких наука.

Универзитет ће настојати да у наредном периоду акредитује нове атрактивне ИМТ студијске програме који ће се реализовати директно на Универзитету. Управо на тим студијским програмима моћи ће да се ангажују истраживачи запослени у Институту.

Повратак научне дијаспоре ће бити један од приоритета у Институту кроз разне међународне програме као што су ЕРА Цхаир, ЕРЦ, Хорисон 2020 и други грантови.