Фокус истраживања

Истраживачке тимове чине истраживачи Института, студенти докторских академских студија, као и истраживачи запослени у другим научно-истраживачким институцијама. Планирано је да се истраживачке активности и у наредном периоду усмере на реализацију технолошких, иновационих и пројеката основних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и остала ресорна Министарства Републике Србије, пројеката билатералне сарадње, пројеката са привредом и пројеката које финансирају међународне институције.