Početna

IIT3

INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KRAGUJEVAC

Institut za informacione tehnologije Kragujevac objedinjuje više naučnih polja primenom informacionih tehnologija u prirodno-matematičkim, tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama.  Uspostavljena je bliža saradnja između istraživačkih grupa sa različitim fokusima istraživanja, čime će se omogućava značajno povećanje obima i kvaliteta naučnoistraživačkog rada i unapređuju mogućnosti za multidisciplinarnim istraživanjima . 

Naučno-istraživački rad Instituta je orijentisan na fundamentalna i primenjena istraživanja kroz program osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja, program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja i program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučno-istraživačkog rada.