Истраживачи

Научни саветници

Сектор за природно-математичке науке

 1. Др Зоран Марковић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 2. Др Горица Цвијановић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију

Сектор за техничко-технолошке науке

Виши научни сарадници

Сектор за природно-математичке науке

 1. Др Биљана Шмит, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 2. Др Дејан Миленковић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 3. Др Ненад Јанковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 4. Др Душица Симијоновић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 5. Др Ана Рилак Симовић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 6. Др Снежана Јовановић Стевић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 7. Др Марина Костић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 8. Др Биљана Миленковић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 9. Др Сања Матић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију

Сектор за техничко-технолошке науке

 1. Др Тијана Ђукић, Лабораторија за биоинжењеринг

Научни сарадници

Сектор за природно-математичке науке

 1. Др Дарко Ашанин, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 2. Др Емина Мркалић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 3. Др Јована Мушкиња, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 4. Др Јелена Катанић Станковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 5. Др Јелена Ђоровић Јовановић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 6. Др Јелена Стајић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 7. Др Татјана Миладиновић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 8. Др Марко Живановић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 9. Др Јасмина Обрадовић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 10. Др Александра Мишковић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 11. Др Данијела Цветковић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 12. Др Јована Секулић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 13. Др Драгана Шеклић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 14. Др Едина Авдовић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 15. Др Нада Савић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 16. Др Данијела Стојковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 17. Др Ана Кесић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију

Сектор за техничко-технолошке науке

 1. Др Александар Дишић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 2. Др Александар Николић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 3. Др Далибор Николић, Лабораторија за биоинжењеринг
 4. Др Драган Цветковић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 5. Др Дубравка Живковић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 6. Др Жарко Милошевић, Лабораторија за биоинжењеринг
 7. Др Игор Савељић, Лабораторија за биоинжењеринг 
 8. Др Марија ГачићЛабораторија за биоинжењеринг
 9. Др Марко Топаловић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 10. Др Милица Николић, Лабораторија за биоинжењеринг
 11. Др Миљан Милошевић, Лабораторија за биоинжењеринг
 12. Др Саша Ћуковић, Лабораторија за биоинжењеринг
 13. Др Снежана Вуловић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 14. Др Радивоје Радаковић, Лабораторија за биоинжењеринг
 15. Др Радун Вуловић, Лабораторија за биоинжењеринг

Истраживачи – сарадници

Сектор за природно-математичке науке

 

Сектор за техничко-технолошке науке

 

Истраживачи – приправници

Сектор за природно-математичке науке

 1. Марко Антонијевић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 2. Невена Милојевић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 3. Jелена Грујић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 4. Катарина Виријевић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 5. Жико Милановић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 6. Петар Станић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 7. Емилија Миловић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију