Истраживачи

Научни саветници

Департман за природно-математичке науке

 1. Др Биљана Шмит, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију

Департман за техничко-технолошке науке

 

Виши научни сарадници

Департман за природно-математичке науке

 1. Др Дејан Миленковић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 2. Др Ненад Јанковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 3. Др Душица Симијоновић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 4. Др Ана Рилак Симовић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 5. Др Марина Костић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 6. Др Биљана Никић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 7. Др Сања Матић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 8. Др Марко Живановић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 9. Др Јелена Стајић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 10. Др Јелена Катанић Станковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 11. Др Јована Секулић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију

Департман за техничко-технолошке науке

 1. Др Тијана Ђукић, Лабораторија за биоинжењеринг
 2. Др Миљан Милошевић, Лабораторија за биоинжењеринг

Научни сарадници

Департман за природно-математичке науке

 1. Др Дарко Ашанин, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 2. Др Емина Мркалић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску  хемију
 3. Др Јована Мушкиња, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 4. Др Јелена Ђоровић Јовановић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 5. Др Татјана Миладиновић, Лабораторија за развој нумеричких и експерименталних метода у радијационој и атомској физици
 6. Др Јасмина Обрадовић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 7. Др Александра Милошковић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 8. Др Данијела Цветковић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 9. Др Драгана Шеклић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 10. Др Едина Авдовић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 11. Др Данијела Стојковић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 12. Др Ана Кесић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 13. Др Катарина Марковић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 14. Др Мирјана Грујовић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 15. Др Јелена Кошарић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 16. Др Жико Милановић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн

Департман за техничко-технолошке науке

 1. Др Далибор Николић, Лабораторија за биоинжењеринг
 2. Др Драган Цветковић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 3. Др Игор Савељић, Лабораторија за биоинжењеринг 
 4. Др Марија ГачићЛабораторија за биоинжењеринг
 5. Др Марко Топаловић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 6. Др Милица Николић, Лабораторија за биоинжењеринг
 7. Др Снежана Вуловић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
 8. Др Радивоје Радаковић, Лабораторија за биоинжењеринг
 9. Др Радун Вуловић, Лабораторија за биоинжењеринг

Истраживачи – сарадници

Департман за природно-математичке науке

 1. Др Сандра Јовичић Милић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 2. Петар Станић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 3.  Невена Миливојевић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 4. Катарина Виријевић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 5. Марко Антонијевић, Лабораторија за хемоинформатику и молекулски дизајн
 6. Емилија Миловић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију
 

Департман за техничко-технолошке науке

1. Др Владимир Симић, Лабораторија за биоинжењеринг
2. Невена Веселиновић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
3. Јелена Живковић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству

 

Истраживачи – приправници

Департман за природно-математичке науке

 1. Jелена Павић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 2. Јована Тодоровић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 3. Тамара Младеновић, Лабораторија за биоинформатику и примењену биологију
 4. Тамара Тодоровић, Лабораторија за биоорганску и бионеорганску хемију

Департман за техничко-технолошке науке

1. Момчило Продановић, Лабораторија за биоинжењеринг
2. Милош Пешић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству
3. Ана Мирић, Лабораторија за биоинжењеринг
4. Катарина Пецић, Лабораторија за биоинжењеринг
5. Огњен Павић, Лабораторија за биоинжењеринг
6. Лазар Дашић, Лабораторија за биоинжењеринг
 

Виши стручни сарадници

Департман за природно-математичке науке

 

Департман за техничко-технолошке науке

 1. Aлександар Миловановић, Лабораторија за биоинжењеринг
 

Стручни сарадници

Департман за природно-математичке науке

 

Департман за техничко-технолошке науке

 1. Маријана Димовић, Лабораторија за примену информационих технологија у инжењерству